تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

فصل 3: مدل سازی صحنه خارجی از روی عکس با استفاده از اسکچاپ

مشخصات فایل :

 
آموزش نرم افزار : SketchUp
مدت آموزش : 3 ساعت و 58 دقیقه

 
این آموزش، جزئی از بسته جامع آموزش Sketchup می باشد که از دکمه پایین قابل دریافت است.

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

فایل های موجود در سایت فقط در صورت دریافت پکیج آموزش اسکچاپ قابل دریافت است.
برای دریافت این فایل و تمامی فایل های سایت، پکیج آموزش اسکچاپ را خریداری بفرمایید. پس از خریداری پکیج آموزشی لینک دانلود فایل ها فعال خواهد شد.
شماره های تماس :
05142241253
09120821418

دریافت پکیج آموزش

<div id="15449577239145157"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/6IZWL?data[rnddiv]=15449577239145157&data[responsive]=yes"></script></div>

توضیحات :

1)تحلیل پروژه
2)تطبیق عکس اول با پرسپکتیو
3)مدل سازی گاراژ
4) مدل کردن ورودی اصلی ساختمان
5)اضافه کردن پنجره و درب اصلی ساختمان
6) اضافه کردن ستون های سقف شیرونی
7) اضافه کردن ستون ها به مدل
8) اضافه کردن عکس دوم به مدل
9)ساخت زیوار سقف شیروانی ورودی درب
10)مدل سازی بست های تزئینی
11)مدلسازی سقف شیروانی ورودی
12) مدل سازی زیوار سقف شیروانی طبقه دوم
13) مدلسازی طبقه دوم
14) مدلسازی سقف طبقه دوم
15) رسم جزییات مربوط به سقف ها
16) مدلسازی سقف شیروانی پنجره
17) ادامه مدلسازی جزییات پنجره روی سقف
18) مدلسازی بست های تزیینی
19)اضافه کردن عکس سوم
20) اضافه کردن زیوار های نمای سوم
21)تکمیل جزییات مربوط به هر سه عکس
22)اضافه کردن عکس چهارم به مدل
23) مدلسازی نمای خارجی شومینه
24) اضافه کردن عکس پنجم به مدل
25)اضافه کردن سقف های نمای پشت خانه
26)تصحیح جزییات سقف
27)محل سلزی درب خروجی پشتی ساختمان
28) حذف لبه های اضافه از مدل
29) اضافه کردن textures به ستون ها
30)تصحیح textures های سنگی ورودی
31) اضافه کردن پله به ورودی ساختمان
32) تغییر و تصحیح در textures
33) تصحیح بافت های زاویه دار
34) نحوه تغییر رنگ بافت ها
35) تحصیح بافت های تکرار شونده
36) ساخت اشیاء که با بافت ها قابل تکمیل نبوده
37) تکمیل جزییات نهایی