تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418
حمام و سرویس بهداشتی

حمام و سرویس بهداشتی

حمام و سرویس بهداشتی فایل های آماده به رندر نرم افزار Sketchup طرح حمام و سرویس بهداشتی آماده به رندر کد 5 مشخصات فایل : نرم افزار : SketchUp فایل اجرایی : دارد (به فرمت SKP) فایل آموزشی : دارد # فیلم آموزش جامع SketchUp (با دریافت این فایل اجرایی ویدئو های آموزشی نیز...
خانه و ویلا

خانه و ویلا

خانه و ویلا فایل های آماده به رندر نرم افزار Sketchup طرح خانه و ويلا آماده رندر در اسکچاپ کد 50 مشخصات فایل : نرم افزار : SketchUp فایل اجرایی : دارد (به فرمت SKP) فایل آموزشی : دارد # فیلم آموزش جامع SketchUp (با دریافت این فایل اجرایی ویدئو های آموزشی نیز قابل...
آپارتمان

آپارتمان

آپارتمان فایل های آماده به رندر نرم افزار Sketchup طرح حیاط و آپارتمان آماده رندر در اسکچاپ کد 10 مشخصات فایل : نرم افزار : SketchUp فایل اجرایی : دارد (به فرمت SKP) فایل آموزشی : دارد # فیلم آموزش جامع SketchUp (با دریافت این فایل اجرایی ویدئو های آموزشی نیز قابل...
اتاق نشیمن

اتاق نشیمن

اتاق نشیمن فایل های آماده به رندر نرم افزار Sketchup طرح اتاق نشیمن آماده رندر در اسکچاپ کد 10 مشخصات فایل : نرم افزار : SketchUp فایل اجرایی : دارد (به فرمت SKP) فایل آموزشی : دارد # فیلم آموزش جامع SketchUp (با دریافت این فایل اجرایی ویدئو های آموزشی نیز قابل دریافت...
آشپزخانه

آشپزخانه

آشپزخانه فایل های آماده به رندر نرم افزار Sketchup طرح آشپزخانه آماده رندر در اسکچاپ کد 13 مشخصات فایل : نرم افزار : SketchUp فایل اجرایی : دارد (به فرمت SKP) فایل آموزشی : دارد # فیلم آموزش جامع SketchUp (با دریافت این فایل اجرایی ویدئو های آموزشی نیز قابل دریافت...