تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418
طرح حمام و سرویس بهداشتی آماده به رندر کد 4

طرح حمام و سرویس بهداشتی آماده به رندر کد 4

مشخصات فایل : نرم افزار : SketchUp فایل اجرایی : دارد (به فرمت SKP) فایل آموزشی : دارد # فیلم آموزش جامع SketchUp (با دریافت این فایل اجرایی ویدئو های آموزشی نیز قابل دریافت خواهد بود) دانلود رایگان فایل شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت...
طرح حمام و سرویس بهداشتی آماده به رندر کد 3

طرح حمام و سرویس بهداشتی آماده به رندر کد 3

مشخصات فایل : نرم افزار : SketchUp فایل اجرایی : دارد (به فرمت SKP) فایل آموزشی : دارد # فیلم آموزش جامع SketchUp (با دریافت این فایل اجرایی ویدئو های آموزشی نیز قابل دریافت خواهد بود) دانلود رایگان فایل شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت...
طرح حمام و سرویس بهداشتی آماده به رندر کد 2

طرح حمام و سرویس بهداشتی آماده به رندر کد 2

مشخصات فایل : نرم افزار : SketchUp فایل اجرایی : دارد (به فرمت SKP) فایل آموزشی : دارد # فیلم آموزش جامع SketchUp (با دریافت این فایل اجرایی ویدئو های آموزشی نیز قابل دریافت خواهد بود) دانلود رایگان فایل شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت...
طرح حمام و سرویس بهداشتی آماده به رندر کد 1

طرح حمام و سرویس بهداشتی آماده به رندر کد 1

مشخصات فایل : نرم افزار : SketchUp فایل اجرایی : دارد (به فرمت SKP) فایل آموزشی : دارد # فیلم آموزش جامع SketchUp (با دریافت این فایل اجرایی ویدئو های آموزشی نیز قابل دریافت خواهد بود) دانلود رایگان فایل شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت...
فصل 10: رندر گرفتن با استفاده از v-ray

فصل 10: رندر گرفتن با استفاده از v-ray

مشخصات فایل :   آموزش نرم افزار : SketchUp مدت آموزش : 1 ساعت و 58 دقیقه   این آموزش، جزئی از بسته جامع آموزش Sketchup می باشد که از دکمه پایین قابل دریافت است. دانلود رایگان فایل شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. ? فایل های...